Somfai Árpád plébániai kormányzót 2023. május 1-jei hatállyal nyugállományba helyezte. 

Horváth László kórházlelkészt 2023. május 15-i hatállyal nyugállományba helyezte.

Rendelkezések 2023. augusztus 1-jei hatállyal:

Szabó Miklós plébániai kormányzót nyugállományba helyezte.

Szakály Gyula atyát kinevezte Sajtoskál plébániai kormányzójává.

Varga György plébánost megbízta a soproni egészségügyi intézmények kórházlelkészi szolgálatával. 

A Kapuvári Szent Sebestyén-plébániát a Kapuvári Szent Anna-plébániához csatolta.

Dr. Szaradits József plébánost jelenlegi feladatai mellett megbízta Babót lelkipásztori ellátásával.

Tóth Imre plébánost jelenlegi feladatai mellett megbízta Hövej lelkipásztori szolgálatával.

Bors Imre plébánost megbízta Dunakiliti lelkipásztori ellátásával.

Sándor Gábor plébánost megbízta Gyömöre lelkipásztori ellátásával.

Vlaj Márk plébánost tanári feladatait megtartva felmentette Iván lelkipásztori szolgálata alól.

Benkó Attila atyát kinevezte Iván plébániai kormányzójává.

Tájmel Antal plébánost jelenlegi feladata mellett megbízta a győri egészségügyi intézmények kórházlelkészi szolgálatával.

Dr. Egresits Ferenc plébános tartós betegállományát megszüntetve visszahelyezte Győr-Bácsa lelkipásztori szolgálatába.

Simon Dávid segédlelkészt jelenlegi feladatai mellett kinevezte a győr-révfalui Szentháromság-templom templomigazgatójává. 

Dr. Reisner Ferenc atyát újabb öt évre megbízta a Brenner János Hittudományi Főiskola rektori feladataival.

Bognár István atyát tanítási feladatait megtartva kinevezte Győr-Ménfőcsanak plébánosává.

Császár István szombathelyi egyházmegyés püspöki helynököt öt évre kinevezte a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisává.

Gulyás Vilmos újmisést kinevezte a Kapuvári Szent Anna-plébánia segédlelkészévé.

Hencz Márton újmisést kinevezte a Győri Szent Kamillus-plébánia segédlelkészévé.

Palatinus Kristóf újmisést kinevezte a Soproni Szentlélek és Szent Mihály-plébánia segédlelkészévé.

Ézsöl Krisztián diakónust pasztorális gyakorlatra küldte a Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániára.      

Horváth Csaba diakónust pasztorális gyakorlatra küldte a téti plébániára.

Dr. Író Sándor plébános részére egy évre engedélyezte, hogy 2023. szeptember 1-jétől jelenlegi plébánosi feladatai mellett a Katonai Ordinariátus kötelékében katonalelkészi szolgálatot végezzen.
 

Tisztelettel kérjük a sajtó képviselőit, hogy közleményünket módosítás nélkül, szó szerint tegyék közzé fórumaikon. 

Győri Egyházmegye